บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

บทความภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

รองสุเทพ ปาลสาร


    ท่านผู้อ่านทุกท่าน ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางจริยธรรม จึงอยากฝากให้อ่าน เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตาม ลิงค์ ด้านล่างนี้นะครับ
          
                     รอง สุเทพ ปาลสาร

http://202.143.147.131/mediacenter/multimedia/2011-04-22-23-52-26ลำดับที่_16%20%20ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม%20.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น